Στοιχεία επικοινωνίας

  • Μπακούλη 3 – 5, ΑΛΙΒΕΡΙ,
    ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ, 34500.

  • Phone: 2223024388
  • ΑΝΟΙΚΤΑ 8ΠΜ-5ΜΜ:
    ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τα στοιχεία σας