Ηλιακά συστήματα / εγκαταστάσεις

Ηλιακά συστήματα / εγκαταστάσεις

Η εταιρεία «Μπερμπάτη Φωτιά» αναλαμβάνει την τοποθέτηση,την απεγκατάσταση και την εγκατάσταση Ηλιακών συστημάτων κάθε είδους.

Εγκατάσταση κλιματισμού

Εγκατάσταση κλιματισμού

Η εταιρεία «Μπερμπάτη Φωτιά» αναλαμβάνει την τοποθέτηση,την απεγκατάσταση και την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού κάθε είδους.

Εγκατάσταση θέρμανσης

Εγκατάσταση θέρμανσης

Η εταιρεία «Μπερμπάτη Φωτιά» αναλαμβάνει την τοποθέτηση,την απεγκατάσταση και την εγκατάσταση Θερμαντικών σωμάτων/καλοριφέρ κάθε είδους.